Tập huấn CBQL cốt cán Modun 2 CT PT 2018

Sáng 26/10/2020, Học viện QLGD đã khai mạc khóa bồi dưỡng tập huấn CBQL cơ sở GDPT cốt cán về Quản trị nhân sự trong trường tiểu học tại thành phố Hải Phòng . Tham dự lớp tập huấn đơn vị thành phố Thái bình có 3 đồng chí: Nguyễn Thiện Lợi - HT trường tiểu học Lý Tự Trọng; đồng chí Nguyễn Thị Tâm - HT trường tiểu học Trần Lãm; đồng chí Nguyễn Văn Thủy - HT trường tiểu học Vũ Chính. Cũng trong buổi khai mạc, các đồng chí đã được HVQL GD trao giấy chứng nhận hoàn thành nội dung bồi dưỡng Modun 1 về Chương trình tổng thể GDPT 2018. 

Sáng 26/10/2020, Học viện QLGD đã khai mạc khóa bồi dưỡng tập huấn CBQL cơ sở GDPT cốt cán về Quản trị nhân sự trong trường tiểu học tại thành phố Hải Phòng . Tham dự lớp tập huấn đơn vị thành phố Thái bình có 3 đồng chí: Nguyễn Thiện Lợi - HT trường tiểu học Lý Tự Trọng; đồng chí Nguyễn Thị Tâm - HT trường tiểu học Trần Lãm; đồng chí Nguyễn Văn Thủy - HT trường tiểu học Vũ Chính. Cũng trong buổi khai mạc, các đồng chí đã được HVQL GD trao giấy chứng nhận hoàn thành nội dung bồi dưỡng Modun 1 về Chương trình tổng thể GDPT 2018. 

Bài viết liên quan