TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ CHÍNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

Sáng ngày 29/02/2020, trường TH Vũ Chính đã thực hiện vệ sinh khử khuẩn nhằm chuẩn bị cho công tác đón học sinh trở lại trường học sau một thời gian nghỉ dài ngày.

 

 

Thời gian quay trở lại lớp của học sinh tuy chưa được xác định xong mỗi giáo viên đều tự ý thức được trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.