TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN LÃM TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Hướng tới kỉ niệm 38 năm Ngày Nhà Giáo Việt nam 20 tháng 11, Liên Đội trường tiểu học Trần Lãm đã có nhiều phong trào thi đua  sôi nổi  thi đua lập thành tích chào mừng ngày hội lớn của ngành. Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2020, trường tiểu học Trần Lãm tổ chức hội diễn văn nghệ của các em học sinh trong toàn trường. Các lớp đều tham gia hăng hái , sôi nổi và có sự đầu tư công phu cả về nội dung, chủ đề và nghệ thuật.

Ban tổ chức đã chọn ra được các tiết mục xuất sắc công diễn vào sáng 20 tháng 11: Hát Nhớ ơn thày cô của học sinh khối 2, Múa mái trường mến yêu - học sinh lớp 1. Bài nhảy vô cùng sôi động của học sinh Khối 5. Cô giáo em là hoa Ê-Ban học sinh khối 3,....

Hướng tới kỉ niệm 38 năm Ngày Nhà Giáo Việt nam 20 tháng 11, Liên Đội trường tiểu học Trần Lãm đã có nhiều phong trào thi đua  sôi nổi  thi đua lập thành tích chào mừng ngày hội lớn của ngành. Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2020, trường tiểu học Trần Lãm tổ chức hội diễn văn nghệ của các em học sinh trong toàn trường. Các lớp đều tham gia hăng hái , sôi nổi và có sự đầu tư công phu cả về nội dung, chủ đề và nghệ thuật.

Ban tổ chức đã chọn ra được các tiết mục xuất sắc công diễn vào sáng 20 tháng 11: Hát Nhớ ơn thày cô của học sinh khối 2, Múa mái trường mến yêu - học sinh lớp 1. Bài nhảy vô cùng sôi động của học sinh Khối 5. Cô giáo em là hoa Ê-Ban học sinh khối 3,....

Bài viết liên quan